Monday, April 28, 2014

Max Factor Fantasy Fire

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today's post is a little special, as I turned 24 today :D And for this special occasion I decided to dust off a special polish. I think most people who are interested in nail polish will know about Clarins 230, also known as Unicorn Pee. Clarins 230 is difficult and pricey to obtain, but luckily there is a cheaper alternative to it and that is the polish I'm showing you today.

De post van vandaag is een beetjes speciaal, want ik ben vandaag 24 jaar geworden :D en voor deze speciale gelegenheid heb ik besloten een speciale lak af te stoffen. Ik denk dat de meeste mensen die zijn geïntereseerd in nagellak Clarins 230, ook bekend als Unicorn Pee, wel kennen. Deze is heel lastig en duur om aan te komen, maar gelukkig is er een goedkoper alternatief, en dat is de lak die ik jullie vandaag laat zien.Max Factor Fantasy Fire is really difficult to capture on photos, hence the different location from the usual photos. Shown in photos above is one layer of Fantasy Fire layered over two layers of a Japanese shimmery dark blue polish. It shifts color like crazy, which hopefully is visible in the first photo. This is the most unique polish in my stash, and I use it sparingly because it's a really small bottle. Do any of you own Fantasy Fire or Clarins 230? If so, let me know in the comments ^_^

Max Factor Fantasy Fire is heel moeilijk om goed op de foto te krijgen, vandaar dat de foto's er iets anders uit zien dan normaal. Op de foto's hierboven heb ik één laagje Fantasy Fire gelakt over twee laagjes van een Japanse shimmery donkerblauwe lak. De kleuren veranderen als een malle en hopelijk is dit een beetje te zien op de eerste foto. Dit is zeker wel de meest unieke lak in mijn stash en daarom gebruik ik hem niet vaak, ook omdat het maar zo'n klein potje is. Hebben jullie Fantsy Fire of Clarins 230 in jullie bezit? Zo ja, laat maar weten in de comments ^_^

Wednesday, April 23, 2014

Catrice Luxury Lacquers Glitterama

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today I have a swatch for you from one of the new Catrice Luxury Lacquers LE polishes. It's not really new I guess, seeing as it has been out in the shops for a while now (Belgium will get them in May though).
After I got a tip from a friend on where I could buy them (with a discount even!) I managed to get my hands on two of the polishes.
Because I was a little late to the party they were mostly sold out, so no Chameleon polishes for me :( One of the polishes that I was able to buy is Glitterama, which I will be showing you today, the other is Maliblue, a blue sand polish (think a little brighter version of Zoya Sunshine).

Vandaag heb ik een swatch voor jullie van één van de nieuwe Catrice Luxury Lacquers LE lakken. Helemaal nieuw zijn ze niet, aangezien ze al een tijdje in de winkels liggen (maar in België liggen ze in mei pas in de winkel). 
Na een tip van een vriendin te hebben gekregen over waar ik ze kon kopen (met korting zelfs!) heb ik eindelijk twee lakjes kunnen bemachtigen.
Omdat ik er dus redelijk laat bij was waren er al een heleboel weg, dus geen Chameleon lakjes voor mij :( Één van de lakjes die ik wel heb kunnen kopen is Glitterama, die ik vandaag laat zien, de andere is Maliblue, een blauwe sand lak (denk een fellere versie van Zoya Sunshine).Catrice Glitterama is a sea green shimmery polish with green glitter mixed into it. Because of the shimmery base it's rather sheer, but with two thicker coats you can get is reasonably opaque, as seen in the photos above. The application was a breeze and the glitters placed themselves nicely. This polish is definitely unique in my stash :)

Catrice Glitterama is een zeegroene shimmer lak met groene glitters erin. Omdat de basis shimmery is, is deze lak niet super dekkend, maar met twee wat dikkere laagjes krijg je hem redelijk dekkend zoals in de foto's hierboven. Het aanbrengen was een eitje en de glitters kwamen er goed uit. Deze lak is zeker uniek in mijn stash.

Talking about my stash, I recently decided to swatch all of my polishes on swatch stick so that it's easier for me to see which polishes I have. I bought 300 of them on Ebay (yay for Ebay) for cheap and they arrived about five days ago. The past couple of days I've been swatching and I apparently have 248 polishes :D I posted on Twitter that I had 298 polishes, as I thought I misplaced a pack of 50 polished sticks. In reality I misplaced a pack of 50 unpolished sticks... Oops XD
The photo below is the swatching in progress (my desk is too cluttered so I sat on the ground).

Over mijn stash gesproken, I heb recentelijk besloten om al mijn lakken te swatchen op zogenaamde swatch sticks zodat het makkelijker is om te zien wat ik heb. Zo'n twee weken terug heb ik heel goedkoop 300 stokjes gekocht op Ebay (yay voor Ebay) en die zijn ongeveer vijf dagen geleden aangekomen. De afgelopen dagen ben ik dus aan het swatchen geslagen en schijnbaar heb ik dus 248 lakjes :D Op Twitter zei ik dat ik er 298 had omdat ik was in de veronderstelling dat ik een pakje van 50 gelakte stokjes misplaatst had. Maar het bleek dat ik een pakje van 50 ongelakte stokjes misplaatst had... Oeps XD
De foto hieronder is het process van het swatchen (mijn bureau ligt te vol dus ik zat op de grond).


~Marlies

Tuesday, April 15, 2014

Yes Love Speckled Mint

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today I have a swatch for you of a polish from a brand called Yes Love. Before I got this polish I had never heard of this brand before. I was at a craft fair with my mother and there was a stand selling lots of different Yes Love polishes. I picked up the speckled mint polish from this post and two glitter top coats. My mom got a really pretty green metallic polish.

Vandaag heb ik een swatch voor jullie van een lakje van het merk Yes Love. Voordat ik deze lak kocht had ik nog nooit van dit merk gehoord. Ik was op een hobbybeurs samen met mijn moeder en er was een stand die heel veel verschillende Yes Love lakken verkocht. De mintgroene spikkellak van deze post heb ik toen gekocht en nog twee glitter top coats. Mijn moedere heeft een hele mooie groene metallic lak gekocht.Shown in the photos above are three layers of the nameless polish. So the coverage isn't too great, but manageable. Next time I'll probably layer it over a white polish. Other than that I really like this polish, the application was easy and the dry time was good.
After a bit of google research I found their retail site for the Netherlands where you can buy them per collection (=six bottles). I haven't ordered anything at this site yet, but as soon as I have money I definitely will :D

Op de foto's hierboven heb ik drie laagjes van de naamloze nagellak op mijn nagels. De dekking van deze lak is dus niet echt geweldig, maar het is te doen. De volgende keer lak ik hem waarschijnlijk over een witte lak. Behalve dit kleine detail vind ik de nagellak echt leuk, het lakken ging makkelijk en de droogtijd is goed. 
Na een beetje op google te hebben gezocht kwam ik op de Nederlandse retail site van Yes Love terecht. Daar kun je ze per collectie (=zes flesjes) kopen. Ik heb er nog niets besteld maar zodra ik geld heb ga ik dit zeker doen :D

~Marlies

Wednesday, April 9, 2014

Black Funky French

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today I wanted to show you my freehand funky french that I did for a friend's birthday party. Normally I make a funky french with a covering base color and a straight line, but this time I did a freehand curved line without a base. As usual I'm not a 100% happy with it but overall I think it turned out fine.

Vandaag heb ik een freehand funky french voor jullie die ik gedaan heb voor de verjaardag van een vriending van mij. Normaal doe ik altijd een funky french met een solide basiskleur en een rechte lijn, maar dit keer heb ik een freehand gebogen lijn gedaan zonder basiskleur. Zoals gewoonlijk ben ik niet 100% tevreden maar over het geheel gezien is het goed gelukt.For some reason the photos did not want to be completely sharp, no matter what I did, so please forgive me.
First I applied two coats of base coat and let it dry. Then I used Essence Fatal to paint the curved line, which I then cleaned up a bit using a brush and some acetone. As a top coat I used China Glaze Snow Globe, a mix of fine holographic glitter with the occasional larger one. The only downside of this manicure is that it chipped really easy :(

Om één of andere rede wilde mijn foto's niet scherp worden, wat ik ook deed, dus let daar alsjeblieft niet te veel op. 
Als eerste bracht ik twee laagjes basecoat aan en liet dit drogen. Daarna maakte ik de gebogen lijn met Essence Fatal en maakte deze nog wat netter met een kwastje en wat aceton. Als topcoat gebruikte ik China Glaze Snow Globe, een mix van fijne holografische glitters met af en toe wat grotere glitter. Het enige jammere van deze manicure is dat er heel snel stukjes vanaf komen :( 

~Marlies

Wednesday, April 2, 2014

Striped Nail Art

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today I bring you another nail art post :) After seeing this post from Allie (Britnails) I got inspired to create my own. Of course it's nowhere near as nice as the original and that's why I had some serious doubts about posting these photos.

Vandaag heb ik opnieuw een nail art post voor jullie :) Nadat ik deze post van Allie (Britnails) had gezien werd ik geïnspireerd om zelf ook zoiets te doen. Natuurlijk is die van mij bij lange na niet zo mooi als het origineel en daardoor wilde ik deze foto's eigenlijk niet posten. I first painted two layers of Essence Ahoy! on all of my nails. When that was dry I used my good buddy striping tape to create even stripes and then painted over them with OPI Casino Royale. On my accent nail I applied one layer of Essence Only Purple Matters. As you can see the lines aren't as neat as I would've liked and I had some dragging with the top coat I used. I'll probably recreate this one some day and hopefully it will turn out better :)

Eerst bracht ik twee laagjes Essence Ahoy! aan op al mijn nagels. Toen dat droog was maakte ik de strepen met mijn goede vriend striping tape en lakte ik er een laagje OPI Casino Royale overheen. Op mijn accentnagel heb ik één laagje Essence Only Purple Matters gedaan. Zoals je kunt zien zijn de lijntje niet zo netjes als ik gehoopt had en is het paars wat uitgelopen op het wit door mijn top coat. Waarschijnlijk ga ik deze mani nog wel een keer opnieuw doen en hopelijk word het dan wat netter :)

~Marlies