Friday, February 28, 2014

Models Own Valerian & Absinthe

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Just a quick post today of two of my favorite Models Own polishes. They are called Valerian (blue) and Absinthe (green) and they're part of the Velvet Goth collection. I have swatched Amethyst and Sardonyx before on my blog. Obsidian is the only one of this collection that I don't own.

Een snelle post vandaag van twee van mijn favorite Models Own lakken. Ze heten Valerian (blauw) en Absinthe (groen) en maken deel uit van de Velvet Goth collectie. Eerder swatchte ik al Amethyst en Sardonyx. Obsidian is de enige uit deze collectie die ik niet heb.


Both colors are two layers with one layer of top coat. Valerian is the only one that I like better with top coat; it makes the glitters so much more sparkly. Absinthe was a little easier to work with since it wasn't as thick as Valerian.

Beide kleuren zijn twee laagjes met één laagje top coat. Valerian is de enige die ik mooier vind met top coat; de glitters komen dan zoveel beter uit. Absinthe was iets makkelijker aan te brengen omdat deze niet zo dik was als Valerian.

~Marlies

Monday, February 17, 2014

Essence Party Crasher

Hi everyone, / Hoi iedereen,

As some of you might know, Essence recently renewed their assortment and have included quite a few new polishes. Today's polish is one of them. Besides this one I also bought three others; Jewels in the Pool (which I'm wearing on my toes at the moment), Laser Show and Bejeweled, all of which will be on the blog sooner or later :)

Zoals sommige van jullie weten heeft Essence recentelijk hun assortiment vernieuwd, waaronder ook een hoop nieuwe lakjes. Die van vandaag is er één van. Naast deze heb ik nog drie andere nieuwe gekocht; Jewels in the Pool (die heb ik nu op mijn teennagels), Laser Show en Bejeweled. Deze komen natuurlijk ook ter zijner tijd op mijn blog. Wel wil ik er even bij vermelden dat deze alleen bij een Kruidvat met een tweede Essence schap te verkrijgen zijn.
I present to you Essence Party Crasher. I had a little trouble getting the color to show up correctly, my camera kept making it blue... But after some messing around with the settings I managed to get the colors to show up decently. The first one is in the shade, the bottom one in more direct light. There is a lot of glitter in this polish and I got it mostly opaque in two layers. It felt gritty to the touch, so if you prefer a smooth finish I recommend one or two layers of top coat. Like all pure glitters, this one dried quick.
Funny thing though, when I was applying this polish I kept feeling like I've seen it before, so I dove into my stash and noticed it looked very similar to Color Club Tru Passion. So I swatched them next to each other and indeed, Party Crasher is the cheap dupe for Tru Passion.

Ik presenteer jullie Essence Party Crasher. Ik had een beetje problemen met het fatsoenlijk op de foto krijgen van deze kleur, mijn camera bleef het maar blauw maken. Maar na wat gekloot met de instellingen heb ik redelijk de kleur kunnen vastleggen. De bovenste foto is gemaakt in de schaduw, de onderste in meer directer licht. Er zit enorm veel glitter in deze lak en ik kreeg hem daarom met twee laagjes goed dekkend. De lak voelt ruw aan, dus als je een gladde finish wilt dan raad ik één of twee laagjes top coat aan. Zoals alle pure glitters droogt deze snel.
Terwijl ik deze lak aan het aanbrengen was had ik een gevoel van deja vu, dus ben ik mijn stash ingedoken en kwam tot de conclusie dat deze van Essence wel heel veel lijkt op Color Club Tru Passion. Dus ik heb ze even naast elkaar geswatchd en inderdaad, Party Crasher is de goedkope dupe van Tru Passion.

Btw, these are the first photos of my shorter nails. What do you prefer, my longer nails or these shorter nails? I'm kinda liking the length to be honest, since they now look nice with and without polish on them :)

Btw, dit zijn de eerste foto's met mijn kortere nagels. Wat vinden jullie mooier, mijn lange nagels of deze kortere nagels? Als ik eerlijk ben vind ik deze lengte mooier, omdat ze nu zowel met als zonder nagellak er goed uitzien :)

~Marlies

Thursday, February 13, 2014

Catrice Hugo Moss + NYC Green Day

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Unfortunately this is my last post with long nails. Today while cleaning I broke one of the nails on my swatch hand, and since I hate uneven nails all the nails had to go short. I'm pretty bummed that they broke 'cause I was so proud of my long nails. But on the plus side, I can finally make a nice (funky) French on my nails without having to use a solid base. My nail beds are quite small, so I have a lot of "free nail" (the white part), too much for a nice looking French in my opinion.

Helaas is dit de laatste post met lange nagels. Tijdens het schoonmaken vandaag brak er een stuk af van één van de nagels van mijn swatch hand. Omdat ik me altijd erger aan ongelijke nagels moest de rest ook kort. Ik baal er wel van dat er één brak want ik was juist zo trots op mijn lange nagels. Maar aan de positieve kant kan ik nu wel een mooie (funky) French manicure doen zonder dat ik een solide basiskleur hoef te gebruiken. Mijn nagelbed is helaas heel klein, dus ik heb best veel "vrije nagel" (het witte stuk), te veel voor een mooi uitziende French vind ik zelf.Anyways, on to the photos of today's manicure before the nasty break. I am wearing two coats of Catrice Hugo Moss, a deep green jelly polish, and no top coat. On my ring finger I used one coat of NYC Green Day, a mix of big and small glitters in different shapes in a green base. It might be possible to get it opaque on its own but I haven't tried it yet.

Anyways, op naar de foto's van de manicure van vandaag voor de vervelende breuk. Ik heb twee laagjes Catrice Hugo Moss, een diep groene jelly lak, zonder top coat. Op mijn ringvinger heb ik één laagje NYC Green Day aangebracht, een mix van grote en kleine glitters met verschillende vormen in een groene basis. Het is misschien mogelijk om deze lak op zichzelf helemaal dekkend te krijgen maar dat heb ik nog niet geprobeert.

~Marlies


Thursday, February 6, 2014

Color Club Harp On It

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today's post features my all time favorite Color Club polish; Harp On It. It's a silver linear holographic polish and it's one of the best holos I've seen so far.

Vandaag heb ik een swatch van mijn favoriete Color Club lak ooit; Harp On It. Het is een zilvere lineaire holografische lak en één van de beste holo's die ik tot nu toe gezien heb.
I used two thin easy coats and no top coat. The first photo is taken in normal light, the second is taken in direct sunlight. See how pretty it is? I have a few holo polishes, but this one definitely has the strongest holo effect.

Ik heb twee dunne laagjes op mijn nagels zonder top coat. De eerste foto is genomen in normaal licht, de tweede in direct zonlicht. Zie je hoe mooi het holo effect is? Ik heb een aantal holo lakken, maar geen enkele heeft zo'n sterk effect als deze.

~Marlies


Wednesday, February 5, 2014

Squeaky Nails Giveaway

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Just a quick post to let you know about an awesome giveaway by fellow Dutchie blogger Squeaky Nails :D If you want to enter you can click on the image. It is open internationally too! Good luck :)


Even een snelle post om jullie te laten weten dat Squeaky Nails een hele gave giveaway heeft op haar blog. Als je mee wilt doen klik dan op het plaatje. Veel success :)

~Marlies

Saturday, February 1, 2014

Models Own Sardonyx

Hi everyone, / Hoi iedereen,

Today I have a swatch of a Models Own polish for you. This one is called Sardonyx and is part of the Velvet Goth collection. A while back I swatched another in this series called Amethyst (blog post here) and that one made me fall in love.

Vandaag heb ik een swatch van een Models Own lak voor jullie. Deze heet Sardonyx en maakt deel uit van de Velvet Goth collectie. Een tijdje terug had ik al een andere uit deze serie geswatched genaamd Amethyst (zie post hier) en door die lak werd ik verliefd op deze collectie.
I used two coats and no top coat. Application was a little tricky, because the polish is quite thick. Clean up was a little difficult as well, so the lines aren't as crisp as I would like them. Other than that I am absolutely in love with this polish <3 I still have Valerian and Absinthe left in this collection to swatch and I really hope they'll be as awesome as Amethyst and Sardonyx.

Op deze foto's heb ik twee laagjes op mijn nagels zonder top coat. De applicatie was een beetje lastig omdat de lak vrij dik is. De clean up ging ook een beetje moeilijk, dus de lijntjes bij mijn nagelriemen zijn niet zo netjes als ik gehoopt had. Dat daargelaten ben ik enorm fan van deze nagellak <3 Van deze collectie heb ik ook nog Valerian en Absinthe die ik nog moet swatchen, en ik hoop dat die net zo awesome zijn als Amethyst en Sardonyx.

~Marlies